top of page

Atasi ‘Stress’ Melalui Terapi Visualisasi


Salah satu teknik untuk memberikan motivasi kepada murid adalah dengan memberikan mereka untuk membayangkan kejayaan, emosi, perasaan dan sebagainya . Proses visualisasi ini akan membantu guru dan murid mengawal kelas serta mengalakkan penglibatan murid.

Selain daripada itu, penggunaan proses ini akan memberikan murid menggunakan 100% imaginasi mereka untuk terlibat di dalam aktiviti yang dirancang oleh guru. Selanjutnya boleh disaksikan video yang dirakamkan oleh seorang guru di dalam menggunakan kaedah visualisasi di dalam bilik darjah.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/LHqdJXqNiJc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

0 views0 comments
bottom of page