top of page

Cara Menyediakan dan Melaksanakan RPH yang Mudah dan Menarik

RPH adalah salah satu tugasan penting yang perlu dilakukan oleh setiap guru sebelum memasuki kelas. Namun, ramai guru menghadapi masalah dalam menyediakan RPH yang lengkap, kreatif dan menarik.

Apa yang perlu dilakukan oleh guru untuk menyediakan RPH yang mudah dan menarik? Berikut adalah beberapa tips dan panduan yang boleh diikuti:


1. Kenali objektif pembelajaran

Objektif pembelajaran adalah matlamat utama yang ingin dicapai oleh guru dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Objektif pembelajaran perlu ditulis dengan jelas, spesifik, terukur, mencabar dan relevan dengan kurikulum standard sekolah rendah (KSSR) atau kurikulum standard sekolah menengah (KSSM). Objektif pembelajaran juga perlu disesuaikan dengan tahap kemahiran pelajar.


2. Pilih strategi pengajaran

Strategi pengajaran adalah kaedah atau cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan isi kandungan kepada pelajar. Strategi pengajaran perlu dipilih berdasarkan objektif pembelajaran, kepelbagaian pelajar, sumber-sumber yang ada dan masa yang diperuntukkan. Strategi pengajan juga perlu memenuhi elemen-elemen abad ke-21 seperti kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT), kemahiran berkomunikasi, kemahiran kolaboratif, kemahiran kreatif dan inovatif.


3. Susun aktiviti-aktiviti

Aktiviti-aktiviti adalah tindakan atau tugasan yang dilakukan oleh pelajar semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti-aktiviti perlu disusun mengikut urutan logik dari mudah ke sukar, dari konkrit ke abstrak, dari pengetahuan ke aplikasi. Aktiviti-aktiviti juga perlu menarik minat pelajar, memberi ruang kepada interaksi antara pelajar-pelajar atau antara pelajar dengan guru, memberi maklum balas kepada pelajar tentang prestasi mereka.


4. Sediakan bahan-bahan bantu mengajar

Bahan-bahan bantu mengajar adalah alat-alat atau media yang digunakan oleh guru untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Bahan-bahan bantu mengajar perlu dipilih berdasarkan kesesuaian dengan objektif pembelajaran, strategi pengajaran, aktiviti-aktiviti dan kebolehan pelajar. Bahan-bahan bantu mengajar juga perlu menarik perhatian pelajar, memudahkan pemahaman pelajar, meningkatkan motivasi pelajar.


5. Tulis refleksi

Refleksi adalah penilaian diri yang dilakukan oleh guru selepas sesi pengajaran dan pembelajaran untuk menilai keberkesanan RPH yang disediakan dan dilaksanakan. Refleksi perlu ditulis dengan jujur, kritikal dan konstruktif. Refleksi juga perlu mencatatkan kekuatan dan kelemahan RPH, cabaran dan masalah yang dihadapi semasa pengajaran dan pembelajaran, penambahbaikan atau tindakan susulan yang perlu dilakukan.


Dengan mengikuti tips dan panduan ini, anda boleh menyediakan dan melaksanakan RPH yang mudah dan menarik untuk pelajar anda.Anda juga boleh melihat prestasi pelajar anda dengan fungsi analisis data yang terdapat di dalam platform tersebut. Jadi tunggu apa lagi? Daftar sekarang sebagai guru di Pandai Teacher dan nikmati kemudahan dalam menyediakan RPH di hujung jari anda! 😊

817 views0 comments

תגובות


bottom of page