top of page

[DOWNLOAD PERCUMA] RPT SEMUA SUBJEK TAHUN 2020

HASIL PERKONGSIAN DARI SELURUH TEAM GURU SELURUH MALAYSIA

Himpunan RPT KSSR Tahun 1-6 2020 mengandungi keseluruhan RPT untuk semua subjek untuk Tahun 1-6. Rancangan Pelajaran Tahuan adalah dokumen secara ringkas isi pengajaran dan pelan proses mengajar P&P secara bertulis berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Ia adalah mekanisme dalam mencapai sesuatu objektif pembelajaran yang kompetatif.

Rancangan Pelajaran Tahunan RPT yang disediakan oleh guru-guru perlulah dimasukan elemen pelaksanaan PAK-21 yang menjadi sebahagian daripada Program Transformasi Digital Kementerian Pendidikan. Ini adalah selaras matlamat Kementerian Pendidikan dalam program merealisasikan Transformasi Sekolah 2025 (TS25) serta menjayakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM 2013-2025).

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page