top of page

(NEW) Download DSKP Semakan 2017 (SUBJEK KSSR Tahun 4 2020)

Download DSKP 2020 (SUBJEK TAHUN 4)

Mata Pelajaran Teras:

Bahasa Melayu

Bahasa Melayu SJK

English Language (Belum Keluar)

Matematik

Matematik DLP

Sains

Sains DLP

Sejarah

Pendidikan Islam

Pendidikan Moral

​Mata Pelajaran Wajib:

Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan

Reka Bentuk Teknologi

Pendidikan Kesenian

Bahasa Arab

Bahasa Iban

Bahasa Kadazandusun

Bahasa Semai

Borang Pelaporan DSKP Tahun 4 Semua Mata Pelajaran. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran untuk Mata Pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah.

Koleksi DSKP Subjek KSSR Tahun 4 merujuk sumber dari (BPK) Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

--------------------------------------------------------------------------

Update Percuma Kurikulum RobotRPHOffline Versi 2020

Sila Hubungi Kami Untuk Dapatkan Update Kurikulum Terkini

2 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page