top of page

(NEW) Download DSKP Semakan (SUBJEK KSSR Tahun 3 2019)


Download DSKP 2019 (SUBJEK TAHUN 3)

Mata Pelajaran Teras:

Bahasa Melayu

Bahasa Melayu SJK

English Language

Matematik

Matematik DLP

Sains

Sains DLP

Sejarah

Pendidikan Islam

Pendidikan Moral

​Mata Pelajaran Wajib:

Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan

Reka Bentuk Teknologi

Pendidikan Seni Visual

Dunia Muzik

TMK

Pendidikan Kesenian

Bahasa Arab

Bahasa Iban

Bahasa Kadazandusun

Borang Pelaporan DSKP Tahun 3 Semua Mata Pelajaran. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran untuk Mata Pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah.

Koleksi DSKP Subjek KSSR Tahun 3 merujuk sumber dari (BPK) Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

0 views0 comments
bottom of page