top of page

(NEW) Download DSKP Semakan (SUBJEK KSSR Tahun 3 2019)


Download DSKP 2019 (SUBJEK TAHUN 3)

Mata Pelajaran Teras:

Bahasa Melayu SJK

Sains

Sejarah

​Mata Pelajaran Wajib:

Reka Bentuk Teknologi

Pendidikan Seni Visual

Dunia Muzik

TMK

Borang Pelaporan DSKP Tahun 3 Semua Mata Pelajaran. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran untuk Mata Pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah.

Koleksi DSKP Subjek KSSR Tahun 3 merujuk sumber dari (BPK) Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page