top of page

[Download] DSKP Semakan Kssr Tahun 2 2018


Download DSKP (SUBJEK TAHUN 2)

Mata Pelajaran Teras:

Bahasa Melayu

English Language

Matematik

(NEW) Matematik DLP

Sains

(NEW) Sains DLP

Sejarah

Pendidikan Islam

Pendidikan Moral

​Mata Pelajaran Wajib:

Pendidikan Jasmani

Pendidikan Kesihatan

Reka Bentuk Teknologi

Pendidikan Seni Visual

Dunia Muzik

TMK

Pendidikan Kesenian

Borang Pelaporan DSKP Tahun 2 Semua Mata Pelajaran. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran untuk Mata Pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah.
Koleksi DSKP Subjek KSSR Tahun 2 merujuk sumber dari (BPK) Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.
1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page