top of page

[Download] DSKP Semakan Kssr Tahun 2 2018


Download DSKP (SUBJEK TAHUN 2)

Mata Pelajaran Teras:

English Language

Sejarah

​Mata Pelajaran Wajib:

Reka Bentuk Teknologi

Pendidikan Seni Visual

Dunia Muzik

TMK

Borang Pelaporan DSKP Tahun 2 Semua Mata Pelajaran. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran untuk Mata Pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah.
Koleksi DSKP Subjek KSSR Tahun 2 merujuk sumber dari (BPK) Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.
4 views0 comments
bottom of page