top of page

Ketahui 'SkillSet & Soft-Skill' Anak-anak Gen-Y20 tahun akan datang, dijangka setiap pekerjaan akan memerlukan individu untuk mengambil ujian personaliti dan ujian kemahiran selain daripada keputusan akedemik. Tugas sebagai guru tidak lagi terhad kepada tugasan mengajar. Terdapat komitmen lain selain mengajar yang memerlukan guru bertindak secara individu yang 'multi-task' iaitu melakukan pelbagai perkara

dalam masa yang sama.
Oleh itu, terdapat kemahiran - kemahiran yang amat perlu ada dalam diri individu dan guru itu sendiri. Kemahiran ini boleh dipelajari sepanjang hayat dan digunakan sepanjang tempoh kehidupan. Kemahiran ini juga boleh menjadi sebagai salah satu aset kepada anak-anak. Berikut merupakan senarai pendek kemahiran yang perlu ada di dalam setiap inidividu pada masa hadapan.


1. Kemahiran Berunding

2. Kemahiran Teknikal (Literasi Komputer)

3. Kemahiran Intra Personal

4. Kecerdasan Pelbagai

5. Kemahiran Sosial

6. Kemahiran Kajian Masa Hadapan.Kemahiran-kemahiran ini mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan dan akan mambantu anak-anak untuk memenuhi pasaran dan mencipta pasaran kerja baru. Ia boleh dikuasai dan dijadikan sebagai penyumbang kepada perkembangan generasi yang akan datang.1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page